Bestofclip.net Turn Light to Dark

TEKEN FAN LIBBEN: Aflevering 8

Download

Info

Description :

Yn dizze ôflevering in portret fan Age Veldboom út Earnewâld. Ferneamd yn de wettersport om syn sylskoalle en skûtsjemuseum. Mar efter dizze enerzjike en markante man, skûlet in dramatysk ferlies. Op 12 juny 1998 komt syn frou Anna Veldboom (41) by in auto-ûngemak om it libben. Age, harren twa soannen Thom en Jurjen en de sylskoalle bliuwe ferslein achter. Hoe sjocht Age no, 19 jier letter, werom op it ferlies? Hat it in plak krigen? Omrop Fryslân is ek te finen op: Site: http://www.omropfryslan.nl/ Facebook: https://www.facebook.com/OmropFryslan/ Twitter: https://twitter.com/omropfryslan Twitter nijs: https://twitter.com/OmropNijs Twitter NL: https://twitter.com/OmropFryslanNL Instagram: https://www.instagram.com/omropfryslan

Published:

1 May, 2017